Arabiska för kafé

maqhaa
ﻣَﻘﻬَﻰ
kafé – femininum singular

Det arabiska ordet för kafé uttalas maqhaa och skrivs ﻣَﻘﻬَﻰ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet kafé

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kafé består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ha som skrivs och uttalas h och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kafé

Alla bokstäver i kafé

ﻣَﻘﻬَﻰ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻬـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻬـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻰ
 
mim
m
qaf
q
ha
h
a
 
 
Det arabiska ordet för kafé består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﻬَﻰ och uttalas maqhaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver