Arabiska för slående, stryk, träffande

Darb
ﺿَﺮﺏ
slående, stryk, träffande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slående, stryk, träffande uttalas Darb och skrivs ﺿَﺮﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet slående, stryk, träffande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slående, stryk, träffande består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slående, stryk, träffande

Alla bokstäver i slående, stryk, träffande

ﺿَﺮﺏ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Dad
D
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för slående, stryk, träffande består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺮﺏ och uttalas Darb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slående, stryk, träffande

fa3l blir Darb

Vi har sett att det arabiska ordet för slående, stryk, träffande skrivs ﺿَﺮﺏ och uttalas Darb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är D, r och b, blir ordet Darb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slående, stryk, träffande