Arabiska för simbassäng

masbaH
ﻣَﺴﺒَﺢ
simbassäng – maskulinum singular

Det arabiska ordet för simbassäng uttalas masbaH och skrivs ﻣَﺴﺒَﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns simbassäng i:

masaabiH
ﻣَﺴَﺎﺑِﺢ
simbassäng – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet simbassäng

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet simbassäng består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med simbassäng

Alla bokstäver i simbassäng

ﻣَﺴﺒَﺢ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
sin
s
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för simbassäng består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺒَﺢ och uttalas masbaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för simbassäng

maf3al blir masbaH

Vi har sett att det arabiska ordet för simbassäng skrivs ﻣَﺴﺒَﺢ och uttalas masbaH. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är s, b och H, blir ordet masbaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som simbassäng