Arabiska för firande, högtid

3iid
ﻋِﻴﺪ
firande, högtid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för firande, högtid uttalas 3iid och skrivs ﻋِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns firande, högtid i:

'a3yaad
ﺃَﻋﻴَﺎﺩ
firande, högtid – maskulinum plural
Kategori: högtid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet firande, högtid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet firande, högtid består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i firande, högtid

ﻋِﻴﺪ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ayn
3
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för firande, högtid består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﻴﺪ och uttalas 3iid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver