Arabiska för injektion, spruta

'ibra
ﺇِﺑﺮَﺓ
injektion, spruta – femininum singular

Det arabiska ordet för injektion, spruta uttalas 'ibra och skrivs ﺇِﺑﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns injektion, spruta i:

ibar
ﺍِﺑَﺮ
injektion, spruta – femininum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv.

Så används ordet injektion, spruta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet injektion, spruta består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i injektion, spruta

ﺇِﺑﺮَﺓ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ـﺈ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺔ
 
alif hamza
'
beh
b
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för injektion, spruta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﺑﺮَﺓ och uttalas 'ibra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver