Arabiska för respekt

'ikraam
ﺇِﻛﺮَﺍﻡ
respekt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för respekt uttalas 'ikraam och skrivs ﺇِﻛﺮَﺍﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet respekt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet respekt består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med respekt

Alla bokstäver i respekt

ﺇِﻛﺮَﺍﻡ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ـﺈ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
kaf
k
ra
r
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för respekt består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻛﺮَﺍﻡ och uttalas 'ikraam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för respekt

'if3aal blir 'ikraam

Vi har sett att det arabiska ordet för respekt skrivs ﺇِﻛﺮَﺍﻡ och uttalas 'ikraam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är k, r och m, blir ordet 'ikraam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som respekt