Arabiska för bur

qafaS
ﻗَﻔَﺺ
bur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bur uttalas qafaS och skrivs ﻗَﻔَﺺ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bur i:

'aqfaaS
ﺃَﻗﻔَﺎﺹ
bur – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bur

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bur består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, fa som skrivs och uttalas f och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i bur

ﻗَﻔَﺺ
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
qaf
q
fa
f
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för bur består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻔَﺺ och uttalas qafaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bur

fa3al blir qafaS

Vi har sett att det arabiska ordet för bur skrivs ﻗَﻔَﺺ och uttalas qafaS. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är q, f och S, blir ordet qafaS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bur