Arabiska för press, stress

DaghT
ﺿَﻐﻂ
press, stress – maskulinum singular

Det arabiska ordet för press, stress uttalas DaghT och skrivs ﺿَﻐﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns press, stress i:

DughuuT
ﺿُﻐُﻮﻁ
press, stress – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet press, stress

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet press, stress består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ghayn som skrivs och uttalas gh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med press, stress

Alla bokstäver i press, stress

ﺿَﻐﻂ
ﺿـ
ـﻐـ
ـﻂ
 
ﺿـ
ـﻐـ
ـﻂ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
Dad
D
ghayn
gh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för press, stress består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻐﻂ och uttalas DaghT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver