Arabiska för kontrakt, årtionde, överenskommelse

3aqd
ﻋَﻘﺪ
kontrakt, årtionde, överenskommelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontrakt, årtionde, överenskommelse uttalas 3aqd och skrivs ﻋَﻘﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kontrakt, årtionde, överenskommelse i:

3uquud
ﻋُﻘُﻮﺩ
kontrakt, årtionde, överenskommelse – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kontrakt, årtionde, överenskommelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontrakt, årtionde, överenskommelse består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontrakt, årtionde, överenskommelse

Alla bokstäver i kontrakt, årtionde, överenskommelse

ﻋَﻘﺪ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
ayn
3
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kontrakt, årtionde, överenskommelse består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻘﺪ och uttalas 3aqd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kontrakt, årtionde, överenskommelse

fa3l blir 3aqd

Vi har sett att det arabiska ordet för kontrakt, årtionde, överenskommelse skrivs ﻋَﻘﺪ och uttalas 3aqd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet 3aqd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kontrakt, årtionde, överenskommelse