Arabiska för nyhet, predikat

khabar
ﺧَﺒَﺮ
nyhet, predikat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nyhet, predikat uttalas khabar och skrivs ﺧَﺒَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nyhet, predikat i:

'akhbaar
ﺃَﺧﺒَﺎﺭ
nyhet, predikat – maskulinum plural
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nyhet, predikat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nyhet, predikat består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nyhet, predikat

Alla bokstäver i nyhet, predikat

ﺧَﺒَﺮ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
kha
kh
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för nyhet, predikat består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺒَﺮ och uttalas khabar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver