Arabiska för fas

marHala
ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ
fas – femininum singular

Det arabiska ordet för fas uttalas marHala och skrivs ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fas i:

maraaHil
ﻣَﺮَﺍﺣِﻞ
fas – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fas

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fas består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fas

Alla bokstäver i fas

ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
Ha
H
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fas består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ och uttalas marHala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fas

maf3ala blir marHala

Vi har sett att det arabiska ordet för fas skrivs ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ och uttalas marHala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är r, H och l, blir ordet marHala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fas