Arabiska för handel

tijaara
ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ
handel – femininum singular

Det arabiska ordet för handel uttalas tijaara och skrivs ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet handel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handel består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handel

Alla bokstäver i handel

ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
ta
t
jim
j
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för handel består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ och uttalas tijaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handel

fi3aala blir tijaara

Vi har sett att det arabiska ordet för handel skrivs ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ och uttalas tijaara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är t, j och r, blir ordet tijaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handel