Arabiska för besökare

zaa'ir
ﺯَﺍﺋِﺮ
besökare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för besökare uttalas zaa'ir och skrivs ﺯَﺍﺋِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet besökare

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besökare består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besökare

Alla bokstäver i besökare

ﺯَﺍﺋِﺮ
ﺋـ
ـﺮ
 
ﺋـ
ـﺮ
 
ـﺰ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ـﺮ
 
zayn
z
alef
'
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för besökare består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﺋِﺮ och uttalas zaa'ir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver