Arabiska för motor

muHarrik
ﻣُﺤَﺮِّﻙ
motor – maskulinum singular

Det arabiska ordet för motor uttalas muHarrik och skrivs ﻣُﺤَﺮِّﻙ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns motor i:

muHarrikaat
ﻣُﺤَﺮِّﻛَﺎﺕ
motor – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet motor

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motor består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motor

Alla bokstäver i motor

ﻣُﺤَﺮِّﻙ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
Ha
H
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för motor består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺮِّﻙ och uttalas muHarrik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för motor

mufa33il blir muHarrik

Vi har sett att det arabiska ordet för motor skrivs ﻣُﺤَﺮِّﻙ och uttalas muHarrik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är H, r och k, blir ordet muHarrik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som motor