Arabiska för likhet

shabah
ﺷَﺒَﻪ
likhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för likhet uttalas shabah och skrivs ﺷَﺒَﻪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet likhet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet likhet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med likhet

Alla bokstäver i likhet

ﺷَﺒَﻪ
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
shin
sh
beh
b
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för likhet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺒَﻪ och uttalas shabah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver