Arabiska för ostron, snäcka

maHaar
ﻣَﺤَﺎﺭ
ostron, snäcka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ostron, snäcka uttalas maHaar och skrivs ﻣَﺤَﺎﺭ.

Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet ostron, snäcka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ostron, snäcka består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ostron, snäcka

Alla bokstäver i ostron, snäcka

ﻣَﺤَﺎﺭ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
Ha
H
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ostron, snäcka består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻣَﺤَﺎﺭ och uttalas maHaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver