Arabiska för kol

faHm
ﻓَﺤﻢ
kol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kol uttalas faHm och skrivs ﻓَﺤﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kol består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kol

ﻓَﺤﻢ
ﻓـ
ـﺤـ
ـﻢ
 
ﻓـ
ـﺤـ
ـﻢ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
fa
f
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kol består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺤﻢ och uttalas faHm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kol

fa3l blir faHm

Vi har sett att det arabiska ordet för kol skrivs ﻓَﺤﻢ och uttalas faHm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, H och m, blir ordet faHm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kol