Arabiska för båt

qaarib
ﻗَﺎﺭِﺏ
båt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för båt uttalas qaarib och skrivs ﻗَﺎﺭِﺏ.

Förutom grundformen finns båt i:

qiwaarib
ﻗِﻮَﺍﺭِﺏ
båt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet båt består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med båt

Alla bokstäver i båt

ﻗَﺎﺭِﺏ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
alef
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för båt består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺭِﺏ och uttalas qaarib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för båt

faa3il blir qaarib

Vi har sett att det arabiska ordet för båt skrivs ﻗَﺎﺭِﺏ och uttalas qaarib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet qaarib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som båt