Arabiska för vegetation

nabaat
ﻧَﺒَﺎﺕ
vegetation – femininum singular

Det arabiska ordet för vegetation uttalas nabaat och skrivs ﻧَﺒَﺎﺕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vegetation i:

nabaataat
ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺕ
vegetation – femininum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vegetation består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ta som skrivs ﺕ och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vegetation

Alla bokstäver i vegetation

ﻧَﺒَﺎﺕ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
nun
n
beh
b
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för vegetation består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺒَﺎﺕ och uttalas nabaat.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vegetation

fa3aal blir nabaat

Vi har sett att det arabiska ordet för vegetation skrivs ﻧَﺒَﺎﺕ och uttalas nabaat. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är n, b och t, blir ordet nabaat.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vegetation