Arabiska för skanner

maasiH
ﻣَﺎﺳِﺢ
skanner – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skanner uttalas maasiH och skrivs ﻣَﺎﺳِﺢ.

Kategori: teknik
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet skanner

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skanner består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skanner

Alla bokstäver i skanner

ﻣَﺎﺳِﺢ
ﻣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
alef
sin
s
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för skanner består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺳِﺢ och uttalas maasiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skanner

faa3il blir maasiH

Vi har sett att det arabiska ordet för skanner skrivs ﻣَﺎﺳِﺢ och uttalas maasiH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är m, s och H, blir ordet maasiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skanner