Arabiska för värde

qiima
ﻗِﻴﻤَﺔ
värde – femininum singular

Det arabiska ordet för värde uttalas qiima och skrivs ﻗِﻴﻤَﺔ.

Förutom grundformen finns värde i:

qiyam
ﻗِﻴَﻢ
värde – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet värde

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet värde består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ya som skrivs och uttalas y och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med värde

Alla bokstäver i värde

ﻗِﻴﻤَﺔ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
qaf
q
ya
y
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för värde består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﻴﻤَﺔ och uttalas qiima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver