Arabiska för skugga

Zill
ﻇِﻞّ
skugga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skugga uttalas Zill och skrivs ﻇِﻞّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skugga i:

Zilaal
ﻇِﻠَﺎﻝ
skugga – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skugga

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skugga består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skugga

Alla bokstäver i skugga

ﻇِﻞّ
ﻇـ
ـﻞ
 
ﻇـ
ـﻞ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Za
Z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skugga består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻇِﻞّ och uttalas Zill.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver