Arabiska för dragande, genitiv

jarr
ﺟَﺮّ
dragande, genitiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dragande, genitiv uttalas jarr och skrivs ﺟَﺮّ.

Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dragande, genitiv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dragande, genitiv består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dragande, genitiv

Alla bokstäver i dragande, genitiv

ﺟَﺮّ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dragande, genitiv består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺮّ och uttalas jarr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver