Arabiska för mjuk

raqiiq
ﺭَﻗِﻴﻖ
mjuk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mjuk uttalas raqiiq och skrivs ﺭَﻗِﻴﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mjuk i:

riqaaq
ﺭِﻗَﺎﻕ
mjuk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mjuk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mjuk består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mjuk

Alla bokstäver i mjuk

ﺭَﻗِﻴﻖ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ra
r
qaf
q
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för mjuk består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻗِﻴﻖ och uttalas raqiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver