Arabiska för vind

riiH
ﺭِﻳﺢ
vind – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vind uttalas riiH och skrivs ﺭِﻳﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vind

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vind består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vind

Alla bokstäver i vind

ﺭِﻳﺢ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﻳـ
ـﺢ
 
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ra
r
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vind består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭِﻳﺢ och uttalas riiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver