Arabiska för sallad

salaTa
ﺳَﻠَﻄَﺔ
sallad – femininum singular

Det arabiska ordet för sallad uttalas salaTa och skrivs ﺳَﻠَﻄَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet sallad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i sallad

ﺳَﻠَﻄَﺔ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
sin
s
lam
l
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sallad består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻠَﻄَﺔ och uttalas salaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver