Arabiska för tak, yta

saTH
ﺳَﻄﺢ
tak, yta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tak, yta uttalas saTH och skrivs ﺳَﻄﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tak, yta i:

suTuuH
ﺳُﻄُﻮﺡ
tak, yta – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tak, yta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tak, yta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ta som skrivs och uttalas T och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tak, yta

Alla bokstäver i tak, yta

ﺳَﻄﺢ
ﺳـ
ـﻄـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﻄـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
sin
s
Ta
T
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för tak, yta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻄﺢ och uttalas saTH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tak, yta

fa3l blir saTH

Vi har sett att det arabiska ordet för tak, yta skrivs ﺳَﻄﺢ och uttalas saTH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, T och H, blir ordet saTH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tak, yta