Arabiska för tand, ålder

sinn
ﺳِﻦّ
tand, ålder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tand, ålder uttalas sinn och skrivs ﺳِﻦّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tand, ålder i:

'asnaan
ﺃَﺳﻨَﺎﻥ
tand, ålder – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tand, ålder

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tand, ålder består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tand, ålder

Alla bokstäver i tand, ålder

ﺳِﻦّ
ﺳـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för tand, ålder består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﻦّ och uttalas sinn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver