Arabiska för centrum

wasaT
ﻭَﺳَﻂ
centrum – maskulinum singular

Det arabiska ordet för centrum uttalas wasaT och skrivs ﻭَﺳَﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns centrum i:

'awsaaT
ﺃَﻭﺳَﺎﻁ
centrum – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet centrum

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet centrum består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med centrum

Alla bokstäver i centrum

ﻭَﺳَﻂ
ﺳـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﻂ
 
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
waw
w
sin
s
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för centrum består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺳَﻂ och uttalas wasaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för centrum

fa3al blir wasaT

Vi har sett att det arabiska ordet för centrum skrivs ﻭَﺳَﻂ och uttalas wasaT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, s och T, blir ordet wasaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som centrum