Arabiska för semi

shibh
ﺷِﺒﻪ
semi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för semi uttalas shibh och skrivs ﺷِﺒﻪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet semi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet semi består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med semi

Alla bokstäver i semi

ﺷِﺒﻪ
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
shin
sh
beh
b
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för semi består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷِﺒﻪ och uttalas shibh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver