Arabiska för färg

lawn
ﻟَﻮﻥ
färg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för färg uttalas lawn och skrivs ﻟَﻮﻥ.

Förutom grundformen finns färg i:

'alwaan
ﺃَﻟﻮَﺍﻥ
färg – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet färg

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färg består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färg

Alla bokstäver i färg

ﻟَﻮﻥ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
lam
l
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för färg består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﻮﻥ och uttalas lawn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färg

fa3l blir lawn

Vi har sett att det arabiska ordet för färg skrivs ﻟَﻮﻥ och uttalas lawn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är l, w och n, blir ordet lawn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färg