Arabiska för officer

DaabiT
ﺿَﺎﺑِﻂ
officer – maskulinum singular

Det arabiska ordet för officer uttalas DaabiT och skrivs ﺿَﺎﺑِﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns officer i:

DubbaaT
ﺿُﺒَّﺎﻁ
officer – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet officer

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet officer består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med officer

Alla bokstäver i officer

ﺿَﺎﺑِﻂ
ﺿـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻂ
 
ﺿـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻂ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
Dad
D
alef
beh
b
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för officer består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺎﺑِﻂ och uttalas DaabiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för officer

faa3il blir DaabiT

Vi har sett att det arabiska ordet för officer skrivs ﺿَﺎﺑِﻂ och uttalas DaabiT. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är D, b och T, blir ordet DaabiT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som officer