Arabiska för grumlig, störd

3akir
ﻋَﻜِﺮ
grumlig, störd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grumlig, störd uttalas 3akir och skrivs ﻋَﻜِﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grumlig, störd

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grumlig, störd består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grumlig, störd

Alla bokstäver i grumlig, störd

ﻋَﻜِﺮ
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
ayn
3
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för grumlig, störd består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻜِﺮ och uttalas 3akir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grumlig, störd

fa3il blir 3akir

Vi har sett att det arabiska ordet för grumlig, störd skrivs ﻋَﻜِﺮ och uttalas 3akir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är 3, k och r, blir ordet 3akir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grumlig, störd