Arabiska för säkerhet, trygghet

'amaan
ﺃَﻣَﺎﻥ
säkerhet, trygghet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för säkerhet, trygghet uttalas 'amaan och skrivs ﺃَﻣَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet säkerhet, trygghet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säkerhet, trygghet består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ', mim som skrivs ﻡ och uttalas m och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säkerhet, trygghet

Alla bokstäver i säkerhet, trygghet

ﺃَﻣَﺎﻥ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
mim
m
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för säkerhet, trygghet består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻣَﺎﻥ och uttalas 'amaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för säkerhet, trygghet

fa3aal blir 'amaan

Vi har sett att det arabiska ordet för säkerhet, trygghet skrivs ﺃَﻣَﺎﻥ och uttalas 'amaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är ', m och n, blir ordet 'amaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som säkerhet, trygghet