Arabiska för hemlighet, mysterium

sirr
ﺳِﺮّ
hemlighet, mysterium – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hemlighet, mysterium uttalas sirr och skrivs ﺳِﺮّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hemlighet, mysterium i:

'asraar
ﺃَﺳﺮَﺍﺭ
hemlighet, mysterium – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hemlighet, mysterium

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hemlighet, mysterium består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hemlighet, mysterium

Alla bokstäver i hemlighet, mysterium

ﺳِﺮّ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hemlighet, mysterium består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﺮّ och uttalas sirr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver