Arabiska för bunt, paket, slips

rabTa
ﺭَﺑﻄَﺔ
bunt, paket, slips – femininum singular

Det arabiska ordet för bunt, paket, slips uttalas rabTa och skrivs ﺭَﺑﻄَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bunt, paket, slips i:

ribaaT
ﺭِﺑَﺎﻁ
bunt, paket, slips – femininum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bunt, paket, slips

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bunt, paket, slips består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bunt, paket, slips

Alla bokstäver i bunt, paket, slips

ﺭَﺑﻄَﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
ra
r
beh
b
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bunt, paket, slips består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺑﻄَﺔ och uttalas rabTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bunt, paket, slips

fa3la blir rabTa

Vi har sett att det arabiska ordet för bunt, paket, slips skrivs ﺭَﺑﻄَﺔ och uttalas rabTa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är r, b och T, blir ordet rabTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bunt, paket, slips