Arabiska för axel

katif
ﻛَﺘِﻒ
axel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för axel uttalas katif och skrivs ﻛَﺘِﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns axel i:

'aktaaf
ﺃَﻛﺘَﺎﻑ
axel – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet axel består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ta som skrivs och uttalas t och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i axel

ﻛَﺘِﻒ
ﻛـ
ـﺘـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﺘـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
ta
t
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för axel består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺘِﻒ och uttalas katif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för axel

fa3il blir katif

Vi har sett att det arabiska ordet för axel skrivs ﻛَﺘِﻒ och uttalas katif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är k, t och f, blir ordet katif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som axel