Arabiska för farmor, mormor

jadda
ﺟَﺪَّﺓ
farmor, mormor – femininum singular

Det arabiska ordet för farmor, mormor uttalas jadda och skrivs ﺟَﺪَّﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns farmor, mormor i:

jaddaat
ﺟَﺪَّﺍﺕ
farmor, mormor – femininum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet farmor, mormor

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet farmor, mormor består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med farmor, mormor

Alla bokstäver i farmor, mormor

ﺟَﺪَّﺓ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ـﺔ
 
jim
j
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för farmor, mormor består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺪَّﺓ och uttalas jadda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver