Arabiska för penna

qalam
ﻗَﻠَﻢ
penna – maskulinum singular

Det arabiska ordet för penna uttalas qalam och skrivs ﻗَﻠَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns penna i:

'aqlaam
ﺃَﻗﻠَﺎﻡ
penna – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet penna

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet penna består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i penna

ﻗَﻠَﻢ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för penna består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻠَﻢ och uttalas qalam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för penna

fa3al blir qalam

Vi har sett att det arabiska ordet för penna skrivs ﻗَﻠَﻢ och uttalas qalam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är q, l och m, blir ordet qalam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som penna