Arabiska för dröm

Hulm
ﺣُﻠﻢ
dröm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dröm uttalas Hulm och skrivs ﺣُﻠﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dröm i:

'aHlaam
ﺃَﺣﻠَﺎﻡ
dröm – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dröm

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dröm består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dröm

Alla bokstäver i dröm

ﺣُﻠﻢ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dröm består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﻠﻢ och uttalas Hulm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dröm

fu3l blir Hulm

Vi har sett att det arabiska ordet för dröm skrivs ﺣُﻠﻢ och uttalas Hulm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är H, l och m, blir ordet Hulm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dröm