Arabiska för beklädnad

libaas
ﻟِﺒَﺎﺱ
beklädnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beklädnad uttalas libaas och skrivs ﻟِﺒَﺎﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet beklädnad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beklädnad består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beklädnad

Alla bokstäver i beklädnad

ﻟِﺒَﺎﺱ
ﻟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
lam
l
beh
b
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för beklädnad består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟِﺒَﺎﺱ och uttalas libaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beklädnad

fi3aal blir libaas

Vi har sett att det arabiska ordet för beklädnad skrivs ﻟِﺒَﺎﺱ och uttalas libaas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är l, b och s, blir ordet libaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beklädnad