Arabiska för räv

tha3lab
ﺛَﻌﻠَﺐ
räv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för räv uttalas tha3lab och skrivs ﺛَﻌﻠَﺐ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet räv

Alla bokstäver i räv

ﺛَﻌﻠَﺐ
ﺛـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺛـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
tha
th
ayn
3
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för räv består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺛَﻌﻠَﺐ och uttalas tha3lab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver