Arabiska för båt

safiina
ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ
båt – femininum singular

Det arabiska ordet för båt uttalas safiina och skrivs ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns båt i:

sufun
ﺳُﻔُﻦ
båt – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet båt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet båt består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i båt

ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ
ﺳـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
sin
s
fa
f
ya
y
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för båt består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ och uttalas safiina.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för båt

fa3iila blir safiina

Vi har sett att det arabiska ordet för båt skrivs ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ och uttalas safiina. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är s, f och n, blir ordet safiina.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som båt