Arabiska för dotter

ibna
ﺍِﺑﻨَﺔ
dotter – femininum singular

Det arabiska ordet för dotter uttalas ibna och skrivs ﺍِﺑﻨَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dotter

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dotter består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dotter

Alla bokstäver i dotter

ﺍِﺑﻨَﺔ
ﺑـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
alef
beh
b
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dotter består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺍِﺑﻨَﺔ och uttalas ibna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver