Arabiska för smör

zubda
ﺯُﺑﺪَﺓ
smör – femininum singular

Det arabiska ordet för smör uttalas zubda och skrivs ﺯُﺑﺪَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns smör i:

zubd
ﺯُﺑﺪ
smör – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet smör

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smör består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smör

Alla bokstäver i smör

ﺯُﺑﺪَﺓ
ﺑـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺪ
 
ـﺰ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ـﺔ
 
zayn
z
beh
b
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för smör består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯُﺑﺪَﺓ och uttalas zubda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smör

fu3la blir zubda

Vi har sett att det arabiska ordet för smör skrivs ﺯُﺑﺪَﺓ och uttalas zubda. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är z, b och d, blir ordet zubda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smör