Arabiska för blod

damm
ﺩَﻡّ
blod – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blod uttalas damm och skrivs ﺩَﻡّ.

Om ljudfilerna
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet blod

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blod består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i blod

ﺩَﻡّ
 
 
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för blod består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﻡّ och uttalas damm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver