Arabiska för arbetare

3aamil
ﻋَﺎﻣِﻞ
arbetare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arbetare uttalas 3aamil och skrivs ﻋَﺎﻣِﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns arbetare i:

3aamila
ﻋَﺎﻣِﻠَﺔ
arbetare – femininum singular
3aamilaat
ﻋَﺎﻣِﻠَﺎﺕ
arbetare – femininum plural
3ummaal
ﻋُﻤَّﺎﻝ
arbetare – maskulinum plural
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet arbetare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arbetare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arbetare

Alla bokstäver i arbetare

ﻋَﺎﻣِﻞ
ﻋـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
alef
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för arbetare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻣِﻞ och uttalas 3aamil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arbetare

faa3il blir 3aamil

Vi har sett att det arabiska ordet för arbetare skrivs ﻋَﺎﻣِﻞ och uttalas 3aamil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet 3aamil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arbetare