Arabiska för hetta, värme

dif'
ﺩِﻑﺀ
hetta, värme – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hetta, värme uttalas dif' och skrivs ﺩِﻑﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet hetta, värme

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hetta, värme består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hetta, värme

Alla bokstäver i hetta, värme

ﺩِﻑﺀ
 
 
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
dal
d
fa
f
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för hetta, värme består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺩِﻑﺀ och uttalas dif'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver