Arabiska för energi, kraft

Taaqa
ﻃَﺎﻗَﺔ
energi, kraft – femininum singular

Det arabiska ordet för energi, kraft uttalas Taaqa och skrivs ﻃَﺎﻗَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet energi, kraft

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet energi, kraft består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med energi, kraft

Alla bokstäver i energi, kraft

ﻃَﺎﻗَﺔ
ﻃـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ta
T
alef
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för energi, kraft består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺎﻗَﺔ och uttalas Taaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver