Arabiska fraser

Visa en slumpmässig mening

Meningar

Arabiska meningar, från enkla meningar som 'Du är mitt hjärta' till mer avancerade meningar.

Idafa-konstruktioner

Arabiska idafa-konstruktioner används för ägande och tillhörighet, som 'födelsedag' och 'fotboll'.

Fraser med substantiv + adjektiv

Fraser som består av ett substantiv som beskrivs med ett adjektiv, som 'isberg' and 'sommarhus'.

övriga fraser

Korta fraser som inte passar in i övriga kategorier, som 'klart att det är sant'.