Arabiska fraser

Här hittar du 1760 arabiska meningar, fraser och ordkombinationer. För enkelhetens skull är meningarna grupperade efter typ och svårighetsgrad. Om du vet vilken mening du är ute efter, sök i rutan nedan (skriv meningens svenska översättning).

Visa en slumpmässig mening

Meningar

Arabiska kompletta meningar. Från enkla meningar till avancerade meningar.

Idafa-konstruktioner

Arabiska idafa-konstruktioner används för ägande och tillhörighet, som födelsedag och fotboll.

Fraser med substantiv + adjektiv

Arabiska fraser som består av ett substantiv som beskrivs med ett adjektiv. Flera av dem motsvarar ett enda ord på svenska, exempelvis isberg and sommarhus.

övriga fraser

Korta fraser som inte är kompletta meningar på arabiska, som välkommen.

Nominalmeningar vars predikatsfyllnad är ett enda ord

En nominalmening består av subjekt och predikatfyllnad. Subjektet är ett bestämt nomen (exempelvis ett substantiv eller pronomen). I denna typ av nominalmening är predikatet ett obestämt nomen (exempelvis substantiv eller adjektiv). Inget verb behövs eftersom verbet [är] är underförstått.

Nominalmeningar vars predikatsfyllnad är en inkomplett mening

En nominalmening består av subjekt och predikatfyllnad. Subjektet är ett bestämt nomen (exempelvis ett substantiv eller pronomen). I denna typ av nominalmening är predikatet en inkomplett mening (antingen preposition + nomen eller objekt för tid eller plats + nomen). Inget verb behövs eftersom verbet [är] är underförstått.

Nominalmeningar vars predikatsfyllnad är en annan nominalmening

En nominalmening består av subjekt och predikatfyllnad. Subjektet är ett bestämt nomen (exempelvis ett substantiv eller pronomen). I denna typ av nominalmening är predikatet en annan nominalmening, som hänvisar till den första på något sätt. Inget verb behövs eftersom verbet [är] är underförstått.

Nominalmeningar vars predikatsfyllnad är en verbmening

En nominalmening består av subjekt och predikatfyllnad. Subjektet är ett bestämt nomen (exempelvis ett substantiv eller pronomen). I denna typ av nominalmening är predikatet en verbmening, som hänvisar till subjektet på något sätt.