Arabiska fraser

Här hittar du 1923 arabiska meningar, fraser och ordkombinationer. För enkelhetens skull är meningarna grupperade efter typ och svårighetsgrad. Om du vet vilken mening du är ute efter, sök i rutan nedan (skriv meningens svenska översättning).

Visa en slumpmässig mening

Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.
Se vad komplett mening kallas på arabiska

Idafa

En idafa-konstruktion används för att uttrycka genitiv (ägande) på arabiska.
Se vad idafa kallas på arabiska

Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett obestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.
Se vad nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord kallas på arabiska

Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en inkomplett mening som antingen består av preposition + nomen eller adverb (ord för tid eller plats) + nomen. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.
Se vad nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras kallas på arabiska

Nominalmening vars predikatsfyllnad är en annan nominalmening

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en annan nominalmening som på något sätt hänvisar till subjektet. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.
Se vad nominalmening vars predikatsfyllnad är en annan nominalmening kallas på arabiska

Nominalmening vars predikatsfyllnad är en verbmening

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en verbmening som på något sätt hänvisar till subjektet. Subjektet kommer före verbet, annars vore det inte en nominalmening utan en verbalmening.
Se vad nominalmening vars predikatsfyllnad är en verbmening kallas på arabiska

Verbmening

Definitionen på en arabisk verbmening är en mening som börjar med verb. Det räcker inte med att meningen innehåller verb för att den ska räknas om verbmening. I vissa fall kan dock en mening börja med andra ord och ändra räknas som verbmening.
Se vad verbmening kallas på arabiska

Substantiv+adjektiv

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Prepositions- eller adverbfras

En inkomplett mening som antingen består av preposition + nomen eller adverb (ord för tid eller plats) + nomen.
Se vad prepositions- eller adverbfras kallas på arabiska

Fras

En fras som inte är en komplett mening.